17.02.2012

Elementy obwodu elektrycznego. Pojęcia podstawowe.

1. Obwód elektryczny tworzą elementy połączone ze sobą, że istnieje co najmniej jedna droga przepływu prądu. Przedstawieniem graficznym obwodu jest schemat pokazujący połączenie elementów za pomocą znormalizowanych graficznych symboli.

2. Obwód elektryczny składa się z:

-elementów źródłowych nazywanych też elementami aktywnymi(czynnymi),

-elementów odbiorczych nazywanych też elementami pasywnymi(biernymi).

3. Do elementów odbiorczych( pasywnych) zalicza się:

-rezystory,

-cewki i kondensatory,

-przetworniki energii elektrycznej np. silniki.

Do łączenia elementów na schemacie używa się przewodów łączących.

Symbole niektórych elementów obwodu elektrycznego