17.02.2012

Prawo Ohma i prawa Kirchhoffa.

1. Prawa obwodu elektrycznego:

a) prawo Ohma-napięcie jest wprost proporcjonalne do iloczynu natężenia prądu i rezystancji.
b) prawa Kirchhoffa:


-I prawo Kirchhoffa-dotyczy bilansu prądu w węźle obwodu elektrycznego prądu stałego tzn. dla każdego węzła obwodu elektrycznego prądu stałego suma algebraiczna prądów jest równa zeru.
 -II prawo Kirchhoffa- dotyczy dowolnego oczka prądu stałego gdzie suma algebraiczna napięć źródłowych jest równa sumie napięć odbiornikowych, jeżeli oczko nie zawiera napięć źródłowych wówczas zgodnie z zasadą bilansu napięć suma algebraiczna napięć jest równa zeru.
oczko obwodu elektrycznego