16.02.2012

Energia pola elektrycznego kondensatora.

1. Gęstość energii pola elektrycznego kondensatora jest to energia kondensatora przypadająca na jednostkę objętości jego dielektryka.

2. Dla kondensatora płaskiego.