17.02.2012

Moc i energia prądu elektrycznego.

1. Jeżeli rozpatrzymy rezystor przez który płynie prąd I, występuje różnica potencjałów czyli napięcie U to podczas przepływu tego prądu przez przekrój poprzeczny rezystora w czasie t przemieści się ładunek:
 Energia zużytkowana na przemieszczenie się tego ładunku wydziela się na rezystorze(przewodniku) w postaci ciepła. Jednostką energii cieplnej jest dżul [J].
Zgodnie z prawem Joule'a Lenza:
2.Moc elektryczna-stosunek energii prądu elektrycznego do czasu oznaczony symbolem P.