17.02.2012

Rezystancja i konduktancja przewodnika.

1. Przewód wykonany z przewodnika i umieszczony w polu elektrycznym.
 2. Konduktywność materiału (przewodność)-jest to wielkość określająca własności przewodzące przewodnika.
 3. Rezystywność (oporność)-odwrotność konduktancji.

4. Tabela rezystywności i konduktywności niektórych materiałów przewodzących.