16.02.2012

Natężenie pola elektrycznego.

1. W celu zobrazowania natężenia pola elektrycznego skorzystamy z prawa Coulomba czyli wzajemnego oddziaływania dwóch ładunków elektrycznych. Przyjmujemy, że w dowolnym miejscu w przestrzeni znajduje się punktowy ładunek dodatni Q. Wokół tego ładunku powstaje pole elektryczne. Jeżeli w otoczeniu ładunku Q umieścimy ładunek próbny q to siła oddziaływania przemieści ładunek próbny. Ładunek próbny q jest bardzo mały, bliski 0. Siła oddziaływania pola elektrycznego na ładunek q będzie zależeć tylko od ładunku Q.
 2. Natężenie pola elektrycznego jest wielkością wektorową, której wartość mierzymy stosunkiem siły działającej na umieszczony ładunek do wartości tego ładunku.