16.02.2012

Pojemność elektryczna. Kondensatory.

1. Kondensator- dwa przewodniki zwane okładzinami lub elektrodami rozdzielone dielektrykiem.

2. Pojemność kondensatora jest to stosunek ładunku kondensatora do napięcia występującego pomiędzy jego okładzinami. Pojemność jest to zdolność do gromadzenia ładunku elektrycznego. Jednostką pojemności jest farad [F].

3. Kondensator płaski-okładziny oddzielone dielektrykiem ułożone do siebie równolegle.

4. Kondensator cylindryczny-okładziny zbudowane w postaci dwóch cylindrów koncentrycznych rozdzielonych dielektrykiem.