16.02.2012

Twierdzenie Gaussa.

1. Twierdzenie Gaussa-strumień wektora indukcji elektrycznej przenikający powierzchnię zamkniętą jest równy sumie ładunków znajdujących się w obszarze ograniczonym tą powierzchnią.

2. Twierdzenie to można zastosować do wyznaczania pola elektrycznego np. kondensatora, pola elektrycznego w otoczeniu przewodu prostoliniowego.