05.04.2012

Obliczanie obwodów metodą superpozycji.

Tok postępowania podczas obliczania obwodów metodą superpozycji:

1. Rozpatrywany obwód zastępujemy przez n obwodów takich, że w każdym z nich działa jedno źródło, rezystancje pozostają bez zmian.

2. Każdy z otrzymanych obwodów obliczamy niezależnie, stosując prawa Kirchhoffa lub metodę przekształceń.

3. Prąd płynący w dowolnej gałęzi obliczamy jako sumę algebraiczną prądów występujących w danej gałęzi w każdym z n obwodów składowych.

Ilustracja metody superpozycji