17.02.2012

Połączenie rezystorów szeregowo, równolegle, w gwiazdę oraz trójkąt.

1. Połączenie szeregowe rezystorów.
2. Połączenie równoległe rezystorów.
3. Połączenie rezystorów w gwiazdę lub trójkąt.