16.02.2012

Budowa materii.

1. Budowa atomu:

a) jądro atomu zbudowane jest z protonów i neutronów. Protony mają ładunek dodatni.

b) elektrony posiadają ujemny ładunek elektryczny. Ładunek elektryczny elektronu to: e=1,6*10^-19 C, masa elektronu: m=9,1*10^-31 kg. Masa protonu i neutronu jest ok. 1840 raza większa od masy elektronu.


2. Ładunek elektryczny elektronu nie jest podzielny dlatego nazywamy go ładunkiem elementarnym.


3. Cząsteczki złożone z grupy atomów mogą być obdarzone ładunkiem elektrycznym (jony dodatnie-kationy, ujemne-aniony)


4. W zależności od rodzaju przemieszczających się cząstek ciała przewodzące dzielimy na dwa rodzaje:


a) przewodniki pierwszego rodzaju charakteryzują się tym, że podczas przepływu prądu elektrycznego nie zmieniają się ich własności chemiczne.


b) przewodniki drugiego rodzaju charakteryzują się tym, że podczas przepływu prądu elektrycznego zmieniają swoje właściwości chemiczne. Prąd elektryczny w przwodnikach drugiego rodzaju jest wynikiem ruchu jonów dodatnich oraz jonów ujemnych. Zaliczamy do nich roztwory zasad, kwasów...