16.02.2012

Pole elektryczne. Prawo zachowania ładunku elektrycznego.

1. Ruch ładunków elektrycznych powoduje powstawanie pola elektromagnetycznego.
Pole elektromagnetyczne składa się z dwóch pól:

-pole elektryczne,

-pole magnetyczne.


2. Pole elektryczne jest wywołane przez ładunki elektryczne i charakteryzują się tym, że na umieszczone w nim nieruchome, naładowane cząstki działa siła.


3. Pole magnetyczne jest wywołane przez poruszające się ładunki elektryczne i charakteryzuje się tym, że na poruszające się w nim naładowane ciała lub cząstki działa siła.

Zmiana w czasie jednego z tych pól powoduje pojawienie się drugiego pola.


4. Pole elektryczne dzielimy na:


a) pole elektrostatyczne-jest to pole elektryczne występujące w otoczeniu ładunków elektrycznych nieruchomych względem ziemi i niezmiennych w czasie. Wytworzenie pola elektrostatycznego wymaga pewnego nakładu pracy(pewnej ilości energii) żeby to pole wytworzyć. Do podtrzymywania pola elektrostatycznego nie jest wymagane wydatkowanie energii.


b) pole elektryczne stacjonarne- jest to pole występujące dookoła przewodów i w przewodach przez które płynie prąd elektryczny niezmieniający się w czasie. Wówczas w przewodzie płynie prąd elektryczny powodujący wytworzenie się ciepła(energii cieplnej) na rezystancji przewodu. Pole elektryczne stacjonarne wymaga ciągłego wydatkowanie energii.


5. Prawo zachowania ładunku elektrycznego. Elektryzacja jest to proces polegający na przekazywaniu ciału ładunków elektrycznych(np. pocieranie, indukcja elektrostatyczna, przez zetknięcie z ciałem wykazującym nadmiar ładunków dodatnich lub ujemnych). W procesie elektryzacji podczas powstawania w danym ciele ładunków jednego znaku, musi powstać w tym układzie taka sama liczba ładunku przeciwnego. Suma algebraiczna ładunków w tym układzie odosobnionym jest stała.