17.02.2012

Stany pracy źródeł energii elektrycznej.

1. Stany pracy źródła rzeczywistego:

a)stan obciążenia - stan pracy źródła przy dowolnej(różnej od 0 i ) wartości rezystancji R. 
W stanie obciążenia w układzie płynie prąd I a napięcie na zaciskach źródła wynosi U. Zgodnie z II prawem Kirchhoffa o bilansie napięć w oczku stan obciążenia opisujemy:
 

 b) stan jałowy źródła - stan pracy źródła przy wartości rezystancji R=. W obwodzie nie płynie prąd a napięcie Uo jest równe napięciu źródłowemu.
 c) stan zwarcia źródła - stan pracy źródła przy wartości rezystancji R=0. W obwodzie płynie wówczas prąd zwarciowy Iz
 d) stan dopasowania źródła - stan pracy źródła, w którym z rzeczywistego źródła napięcia pobierana jest największa możliwa moc. Występuje wówczas gdy R=Rw.